marți, 17 mai 2011

Revolta maselor

"Caracteristica momentului este că sufletul mediocru, ştiindu-se astfel, are cutezanța de a afirma drepturile mediocrității şi le impune pretutindeni. Masa nimicește tot ceea ce nu este după chipul şi asemănarea sa, tot ceea ce este deosebit, excelent, individual, calificat şi de elită. Cine nu este ca toată lumea, cine nu gândește ca toată lumea riscă să fie eliminat. " ...